sidan 1 2 3


Inlägg 29 april-02:
Kära Agneta, Brita, Risa, Hans!

Skulle egentligen ha hört av mig för länge sedan och tacka för Ert trevliga svar på mitt mail, men Ni vet hur det är, dagarna bara går.

Jag blev i alla fall väldigt glad för Erat svar och Era upplysningar.

Skulle vilja berätta lite om mig själv. Jag har egentligen ingen erfarenhet tidigare av smisk och aga från min bardom. Smisk förekom aldrig i mitt hem. Jag har dock alltid känt en viss dragning til detta, framförallt när flickor och kvinnor smiskas.

Jag är sedan 10 år gift med en kvinna från en annan kulturkrets. När jag träffade henne och var nykär var smisk överhuvudtaget ingenting som jag då reflekterade över. I början av vårt förhållande gjorde hon mig dock en gång verkligen illa känslomässigt. Hon bad naturligtvis om förlåtelse, men förväntade sig samtidigt att jag även skulle bestraffa henne fysiskt. (I hennes kultur är den fysiska bestraffningen av kvinnor mer vanlig än i Sverige). För mig var detta från början helt främmande att aga den kvinna jag älskade.

Åren gick och något smisk blev det inte för oss. Vi fick barn och detta med smisk försvann mer eller mindre ur mina tankar i början. För ca 5 år sedan fick jag nys på Er hemsida. Jag tyckte det var så vackert detta med björkris! Jag försökte trycka ner dessa tankar mellan blöjbyten osv, dock fanns hela tiden drömmar om att någon gång få ge min hustru ett kärleksfullt ris på hennes nakna stjärt. Trots att vi alltid haft ett otroligt öppet förhållande, så har jag bara vågat antyda ibland att jag skulle vilja smiska henne med björkris. Jag längtade och längtade!

I söndags hände dock något fantastiskt! Min hustru pratade med sin far i telefon som berättade att enligt traditionen skall man smiska sina käresta med videkvistar på palmsöndagen för att önska välgång. Då sa jag på mitt blyga sätt att förr var det vanligt att man smiskade sin hustru och barn på långfredagen. Jag lyckades även stamma fram att jag önskade smiska henne med ris om det var ok. Efteråt gick vi till affären. Hon plockade direkt fram ett fint ris avsett för ändamålet. Till saken hör att vi på fredagskvällen skulle gå på fest så vi hade barnvakt under natten.

Resten av veckan kunde jag inte tänka på något annat! Jag såg så väldigt fram emot fredagen när äntligen mina drömmar skulle bli sanna!! Vi åt en god supé på fredagsefetrmiddagen och efteråt så klädde min hustru av sig naken och lade sig på sängen medan jag gick och hämtade riset som jag tidigare hade preparerat. Jag smiskade henne ganska lätt men länge, så till slut var stjärten ganska röd. Efteråt kändes det självklart för oss båda att ha ett fantastiskt underbart samlag.

Jag kan direkt säga att det var det mest fantastiska som har hänt mig!

På påskafton var vi lite mer stressade, men jag gav min hustru ånyo smisk. Tvärr blev det inte samma upplevelse pga all stress.

Jag tror dock inte att detta med smisk på stjärten blir en engångsföreteelse för oss. Jag vill verkligen utveckla detta underbara med min hustru.

Jag vänder mig nu därför till Er eftersom jag är Er oändligt tacksam för att mina innersta drömmar äntligen blev sanna! Utan Er och Er kamp för att detta med smisk är något helt självklart och naturligt skulle aldrig detta ha hänt! Jag är Er återigen oändligt tacksam!

Jag skulle därför vilja ställa några frågor till Er. Jag förstår att mina frågor kan verka naiva med tanke på Er långa erfarenhet, men Ni förstår säkert att jag är nybörjare.

1. Ibland har jag förstått att Ni anser att inte smisket har en direkt sexuell anknytning. I ett tv-program för många år sedan antydde någon av kvinnorna detta. För mig är det helt självklart att riset avslutas med en sexuell förbindelse. Att som Hans, (I Dressyrveckan) smiska en ung flicka med en underbar kropp och samtidigt behålla lugnet är för mig helt enastående. Hur klarar man detta som man?

2. Eftersom jag är nybörjare i detta område skulle jag gärna vilja ha Era synpunkter hur ofta riset skall ges? En gång i veckan? En gång i månaden. (Jag förstår att det är en omöjlig fråga att svara på eftersom olika kvinnor behöver agas olika ofta, men ge mig bara en hint).

3. Vid vilka tillfällen bör man använda rotting? Skall man låta kvinnan smaka rotting endast i bestraffande syfte? Jag tror också att användande av rotting kräver stor kunskap och erfarenhet. Vad bör man tänka på innan rotting ges?

4. Lite allmänna frågor om redskap och deras för- och nackdelar.

Att riset har sitt symboliska värde och dessutom är ett utomordentligt bra smiskredskap är ju väl känt. Om man graderar övriga redskap och deras hårdhet, vad kommer efter riset i hårdhet?

5. Skall alltid kvinnan stå i skamvrån efter genomförd aga?

Så kära Ni, jag ber om ursäkt om jag har tråkat ut Er med detta långa mail.

Vill bara återigen framföra hur jag uppskattar Er för Er hårda kamp för att detta naturliga, i framtiden kommer att accepteras som naturligt!

Med varma hälsningar
John

Svar:

John!
Långt är ditt mail. Men tråkigt är det då verkligen inte.

Det är mycket intressant både för oss och för alla andra smiskintresserade. Det är mycket värdefullt att få del av det du har varit med om. Det visar möjligheterna att skapa fram ett givande smisk.

Smisk och sex är ju något som många använder i kombination och det är naturligtvis av ett väldigt stort värde. För oss och en del andra är det dock skönt att kunna ha smisket som en alldeles egen aktivitet. Det uppstår många känslor och upplevelser som vi tycker blir störda om man låter det hela utmynna i sex.

Hur ofta riset ska ges finns det givetvis inga allmänna regler för. Det är bra om man kan låta det ske när man känner inspiration. Dessutom ska det ju anpassas till en massa praktiska omständigheter runt omkring. En gång i veckan är väl ett bra riktsnöre. Men kan det ske oftare så är det ju ingen nackdel. Ibland kanske det kan ske några gånger om dagen till och med.

Hur och när rottingen ska användas är väldigt individuellt. Vissa kvinnor är mycket förtjusta i att få smaka den då och då. Andra har svårt att ta emot den överhuvudtaget. Där får man pröva sig fram, som i allting annat när det gäller konsten att smiska.

Riset har ju både sitt symboliska och sitt praktiska värde. Det är lätt att använda på ett nyanserat sätt. När det gäller lämpliga redskap ska man inte glömma det förträffliga handsmället, som förtjänas att användas som omväxling många gånger. Vad beträffar andra redskap får man verkligen lov att pröva sig fram. Själva tycker vi att riset, på grund av sin smidighet, är det bästa. Som omväxling med handsmäll och någon gång kryddat med rottingen.

Skamvrån är bra att använda vid vissa tillfällen. Men inte något som alltid måste bli av. Ibland kan det vara bra med en vistelse i skamvrån innan smisket börjar. Då och då avslutas smisket med en mer eller mindre lång stund i skamvrån. Men andra gånger kanske man hellre ligger intill varandra och känner ömheten och närheten.

Hoppas du fick ut något av detta och återkom gärna med flera undringar.

Det du skrivit är så värdefullt att vi skulle vilja lägga in det i vår "brevlåda" på hemsidan tillsammans med detta svar. Kan vi då använda din signatur John, eller vill du ha något annat namn?

Hör av dig också om detta är du snäll.

Varma hälsningar från alla oss i
Livslust


Brev från John igen:

Hej kära vänner!
Hjärtligt tack för Ert mycket trevliga mail!
Påskriset ligger i vatten på balkongen och bara väntar på att få användas igen!

Jag blev mycket glad över Ert svar på mina frågor.

När man känner sig som novis i ett ämne, känns det mycket bra att få råd och tips av insatta inom ömrådet. Smisk är ju också extra känsligt eftersom det är så mycket som kan gå fel om det används felaktigt. För mig känns det som ett enormt ansvar att lägga upp min kvinna och låta riset dansa över hennes vackra stjärt. Om jag är ovarsam kan det ju leda till att det blir katastrofala konsekvenser för oss båda om inte riset ges på ett kärleksfullt sätt. Personligen hatar jag alla typer av våld, men just det kärleksfulla riset känns både som en vacker och naturlig del i ett förhållande.

Jag tycker också att Ni gav ett bra svar beträffande rotting. Jag känner mig idag absolut inte mogen att låta min hustru smaka rotting. Jag tror att vi båda måste börja med att se användningen av riset som en naturlig del av vår vardag innan jag känner mig beredd att använda rottingen.

Ni skriver också att rottingen kan vara en extra "krydda" när smisk ges. Denna krydda borde, vad jag förstår, ges vid speciella tillfälen. Eftersom rottingen kan vara ett oerhört smärtsamt redskap kan jag endast tänka mig att använda det vid mycket speciella tillfällen. T.ex när agan sker i ett direkt bestraffande syfte. Annars borde riset vara fullt tillräckligt.

Det som talar för rottingen är ju att den alltid är tillgänglig. När man som jag bor i ett storstadsområde är naturligtvis tillgången av färskt björkris begränsad. Till påsk är det naturligtvis inga problem, men resten av året!

Så vad gör man om är utan ris? Är det att föredra att ge ett väl applicerat handsmisk framför användanded av rotting?

Jag önskar att vi i framtiden slapp allt hemlighetsmakeri och att även personer som jag, kunde stå upp offentligt och propagera för björkrisets användande!

Tyvärr är det förmodligen långt dit. Därför känns det så fantastiskt att det det finns rakryggade människor som Ni som kämpar för detta. Egentligen är det ju så naturligt och självklart att ge den kvinna man älskar ett kärleksfullt ris ibland! Jag tror också att många kvinnor i Sverige idag saknar detta idag.

Är därför lite nyfiken om många kvinnor skriver om sin längtan efter smisk ofta till Er? Ibland tror jag att det finns en stor längtan hos många kvinnor att få uppleva det kärleksfulla riset. Har jag rätt eller fel?

Så, nu blev det ett väldigt långt mail igen. Återigen, hjärtligt tack för Ert svar. Jag önskar Er all välgång!

John

Svar:

John!
Du har alldeles rätt i att smisk är ett väldigt känsligt område. Och det gäller verkligen att inte göra fel i början. Man får inte göra för mycket, men man får inte heller göra för lite. Du lyckas säkert med den balansgången med den kombination av vettighet och känsla som du har.

Det är alldeles rätt att vänta med rottingen och annat. Det är så mycket som man kan skapa med riset.

Handsmäll är säkert det bästa alternativet till riset i början. I en storstad är det svårt att få tag i björkris. Här hos oss i Bergslagen behöver man bara gå några hundra meter. Ibland bara 25 meter.

Men passa på att samla bra med björkris om du åker ut i några mer björktäta områden. Det växer mycket ungbjörkar utefter vägkanterna. Om du sen slår in det du inte ska använda genast i tättslutande plast sedan du gjort kvistarna väl fuktiga och förvarar dem i frysen så behöver du bara skölja igenom så många du ska använda varje gång.

Till sommaren får ni väl göra någon utflykt hit upp till Bergslagen. Det kunde ju vara intressant att några gånger smiska ute i Guds fria natur!

Det hör av sig en del smisklängtande kvinnor till oss. Men de allra flesta vågar knappt erkänna sin längtan ens för sig själva. Många berättar om att de haft denna längtan i 15-20 år utan att ens våga nämna det i ett alldeles anonymt mail. Dock märker vi en tilltagande öppenhet om vi jämför med för 7-8 år sedan.

Hör av dig igen. Hoppas också att några andra intresserade vill komma med inlägg till vår hemsidas brevlåda för att få igång en stimulerande och lärorik diskusion om smiskets alla värden.

Varma hälsningar
Hans


Inlägg 12 mars-02

Till glädje för Jorma, Lända och andra av våra finskfödda smiskvänner
bör meddelas att ljuset kommer öster i från.
Och vi andra må också glädja oss åt det.

Att Christer Alm, som hör hemma i trakterna kring Lovisa och Pernå i Finland
har fått bygdens kulturpris 2001 för att ha skrivit en bok om Isnäs historia
låter kanske inte så uppseendeväckande. Men att rebellen Christer Alm fått det trots att han under många år, otaliga gånger, i tidningen Östra Nyland skrivit debattartiklar om nyttan och nödvändigheten av ris på stjärten och att han öppet och direkt
har förklarat och försvarat Hans Scheike, gör det hela mera anmärkningsvärt.

Kulturnämdens ordförande där borta, en kvinna förövrigt, sade efteråt:
"Nog kan en lite ovanlig och omstridd person också få priset".
Och Christer själv skriver: "Vi får nog se det som en seger för vår livsfilosofi".
Visst får vi göra det. Det gäller att våga lite grand.


Inlägg 17 febr-02

Det där med kommunikation mellan människor är inte så lätt.
Så här skriver någon.
Och det är värt att tänka på:

Jag vet att du tror att du förstår
vad du tyckte att jag sade
men jag är inte säker på
att du fattade att vad du hörde
inte var vad jag menade.

Inlägg 14 febr-02:

”Jag vill men vågar inte" står det både som inledning och avslutning i ett mail från Tekla Tvekerska.

I det mailet berättar hon att hon har en så otroligt stark längtan efter att få smisk på stjärten. Och hon vill ha det just på det sättet som vi här kallar Natursmisk. Så där enkelt och självklart. Men hon vågar inte.

Ett par gånger har hon varit på vippen att få det. Hon medger att hon kan vara rätt så mopsig och förstår att man kan bli irriterad på henne. Hon är säker på att om smisk vore något accepterat skulle hon ha fått det många gånger.

Men de här gångerna när hon varit på vippen att få det hon verkligen längtar efter har hon mycket kraftfullt och energiskt avstyrt det hela. Och efteråt har hon ångrat sig något alldeles förskräckligt.

Ja, det finns nog en hel del som känner igen sig i den där problematiken.

Både bland de som vill ge smisk och de som vill få smisk. lnnan man har gjort det de första gångerna kan man var hur skicklig som helst på att inte ta chansen när den kommer. Hur uppenbar den än är.

Det finns hos de allra flesta människor en rädsla för de egna fantasierna och önskningarna när dessa inte är allmänt accepterade och vedertagna i den kultur man lever i. Det är något mycket naturligt eftersom människan är ett flockdjur och av alla flockdjur krävs att de måste vara som alla andra i flocken.

Vad det gäller är att man måste lära sig att handskas med sina önskningar och fantasier och finna möjliga och konstruktiva vägar att leva fram dem.

Nu är det inte alla som kan göra som Bjarne. Bjarne lärde jag känna när han var 23 år i början på 90-talet. Bjarne hade fått en mycket gedigen uppfostran i mörkaste Småland. Där hade han lärt sig att man skall alltid göra som alla andra gör. Den regeln gällde för alla utom farmor. Farmor sade så här: "Gör alltid som Du vill, Bjarne. Men gör det snyggt".

Bjarne ville en hel del. Framför allt ville han ge tjejer smisk på stjärten. Det hade han misslyckats med till han blev 22 år. Då beslutade han sig för att följa farmors råd också på den här punkten.

Han fortsatte att gå på dansställen och och discon och annat sånt. Men i stället för att göra som alla andra, inledde han varje ny kontakt med en tjej med att säga: "Det skulle vara kul att ge Dig smisk på stjärten".

Resultatet blev förstås en explosion. Mer eller mindre dramatisk. Det behövdes inte mer än 5 minuter förrän den kontakten var slut. Och då inledde Bjarna nästa. Med samma resultat. Fastt kanske mer högljutt.

Men Bjarne fortsatte frejdigt. Bjarne är en mycket metodisk människa. Dessutom vill han hålla ordning på det han gör och kunde då konstatera att det behövdes 27 misslyckanden innan det blev Bingo.

Bingotjejen tittade på honom som om han var från en annan planet och sen sade hon: 𠇝u är fan i mig det fräckaste jag har träffat." ”Det hoppas jag", sade Bjarne.”Skall vi sticka med detsamma". Tjejen sade varken ja eller nej. Men stack gjorde dom. Stack med detsamma och gjorde vad dom ville. Precis som farmor hade sagt,

Naturligtvis blev inte det här Bjarnes enda Bingo. Bjarne förstod att det här var det enda rätta sättet. För honom i alla fall.

Och för Dig också?

"
Det är skönare lyss till en sträng som brast än aldrig spänna en båge", sade man förr i tiden. I vår tid heter det: "Det är skönare lyss till en säng som brast än aldrig ligga på någe."

Och naturligtvis är det här sättet inte könsbundet. Det är fritt fram för alla tjejer och kvinnor också att praktisera det. Tänk så mycket roligare Du kan få det alla fredags och lördagskvällar.

Pröva Tekla,
föreslår Hans


Inlägg 2 febr-02:

Hej!
Skriver av den anledningen att jag vill ha svar på mina frågor och min längtan efter en kvinna, villig till smisk.

Vill också berätta en spännande episod på Bruger Clock i Sundbyberg. Var där en helt vanlig vardagskväll och åt för några år sedan. Det var ganska tomt i lokalen, men jag satte mig ganska nära utgången, bredvid ett par kvinnor/flickor i 30-årsåldern. Efter ett tag hörde jag att de pratade om förhållanden och hur den ena flickan ville ha en man som ”bestämde”, som hon uttryckte det. Tydligen var den andra kvinnan, hennes kompis inte alls av samma åsikt och de hade en lång diskussion om hur hon kunde tycka att mannen skulle bestämma. Blev oerhört nyfiken på den där tjejen, men tyvärr så vågade jag inte ta kontakt. Och de försvann ut från restaurangen och sen dess har jag inte sett dem någon mera gång. Men tydligen finns det flickor ännu i våra tider som vill att mannen ska bestämma.

Ja, jag skulle gärna vilja ha tips om var man kan få tag i en följsam kvinna, helst i 25-35-årsåldern. Tycker det verkar helt omöjligt så har ni något tips får ni gärna tipsa mig. Eller om ni känner någon trevlig tjej så får hon gärna maila mig. Jag bor i Stockholm och det kan ju tyckas att det skulle finnas massor av tjejer här. Och det gör det ju också, men ändå är det inte så lätt att hitta en följsam flicka för ett seriöst förhållande.

Skriv till ”Submissive”
Kram på er.

Inlägg 24 jan-02:

Så här känner jag när jag läser Mi-Rakel i Creos hus: Det som ni talar om gör mig levande. Miraklet finns inom oss.

Att ni är konstnärliga är inte bara det ni fäster på en duk, det är att göra livet till en konst, att lyssna på livet inom sig, att våga ta språnget som ni säger.

Hälsningar från en glad kille inom mig
Love


Inlägg 23 jan-02:

Hej.
Jag är en kille på 18 år. Jag gillar novellen En mogen kvinna precis som En annan Lotta. Du frågar om det finns killar som Fredrik. Det gör det. Och jag är en sån fast när jag inte är nån Hampus så lyckas jag inte så bra. Fast sen jag läst novellen så försöker jag i alla fall.

Jag har en kompis vars morsa jag spanat in. När jag är hemma hos han har jag börjat sätta mig så att jag kan kolla in henne. Då blir hon så där snackig och vill snacka med mig. Men jag säger inget nästan utan bara kollar henne.

Hon rider och i tamburen hos dom hänger två ridspön. Dom där brukar jag kolla på i smyg. En gång när jag kom var min kompis inte hemma ännu utan det var hon som öppnade och jag skulle gå in och vänta. Då klantade jag till mig så ett av ridspöna ramla ner. När jag tog upp det var det som fan flög i mig. Jag svängde med det i luften och sa, det här känns väl ganska mycket? Det vet jag inte, kom det blixtsnabbt från henne. Fast då skall ridbyxorna av, fortsatte jag för det var sånt jag fantiserat om. Nä ... nä..kom det från henne ... jag har en kaka i ugnen och så försvann hon. Jag vet inte hur jag vågade men jag hade fantiserat om det och sen när jag var ensam med hon så blev det bara så där.

En gång när jag vad där och skulle in i badrummet och kissa och dörrn inte var reglad stod hon där alldeles naken. Det är Klart att jag skulle stängt dörren och sagt förlåt. Men det gjorde jag inte för jag hade fanti-serat om hur hon såg ut naken. Hon stirra på mig först utan att säga något så sa hon: Jag är alldeles naken. Jag ser det sa jag men det var som om jag inte brydde mig för jag hade fantiserat om det här. Va vill du, sa hon sen. Det kunde jag ju inte säga. Du måste stänga dörren, sa hon sen. Då gjorde jag det. Sen fantiserade jag om att jag bara gick in i badrummet och smiskade henne. Det är så jag tror att det hade gått.

Fast nu är det så jag nästan inte vågar gå dit i stället. Men det skulle kanske gå att göra som Fredik med Lotta. Hur skall jag veta det?

Man skulle va en Hampus.

En feg Fredrik

Svar:

Fredrik.
Inte kan man säga att Du är feg inte. Tvärt om vågar Du göra en massa bra. Säkert är kompisens mamma fascinerad av Dig. Kanske fantiserar hon om att få smisk av Dig.

Du får inte tveka att gå Dit igen. Om hon är intresserad så försöker hon också att hitta på en bra lösning. Det är naturligtvis inte lätt men om inte Du kommer dit finns det ingen chans alls.

Pröva att intressera Dig för de där ridspöna. Fråga henne vad det är för skillnad på dem. Slå med dem i någon fåtölj när hon är i närheten. Tappa ett framför fötterna på henne och titta på henne som att Du väntar att hon skall ta uppdet. Glöm det på köksbordet. Om hon säger något om det så gå långsamt fram och hämta det och titta samtidigt på henne.

Ring då och då när Du vet att kompisen inte är hemma. Fråga om hon varit och ridit och vilket spö hon haft med sig. Fråga om att rida barbacka är att rida utan ridbyxor. Säg fel och fråga om det är vamt i Rishuset. Ja, hitta på sånt där.

Fortsätt att sitta så där och kolla på henne. Skaffa Dig något uttryck som Du säger då och då när hon är i närheten.T.ex: ”Precis som ris”, som farfar säger. Eller: ”Tacka nakna baken för den saken.” Eller: ”Det låter smiskesmask.”

Fråga henne hur man gör risalamalta. Dra ut på r i i s när Du säger det. Gagga lite om ris. Är det nyttigt med ris varje dag? Vad finns det för rissorter? Vad är vildris för något? Ja, så finns det björkris också förstås. Hur använder man det?

Ja, Du får vara uppfinningsrik. Ge Dig inte i första taget. Är hon intres-serad märker Du att hon svarar upp. Men inte så fort. Hon kan ju inte veta Ditt intresse.

Men tänk vad fint för båda när det blir något. Tänk när Du som Fredik i novellen säger till henne att ta av sig brallorna och hon gör det. Tänk när Du sitter med hennes härliga rumpa över knät. Tänk när hon står där i skamvrån alldeles nysmiskad. Det är värt en hel del ansträngningar. Eller hur?

Pröva Dig fram och lycka till.

Hans


Inlägg 19 jan-02:

Till EckeCorner.

Den där novellen En mogen kvinna överraskad är för hemsk. Det pirrar i hela kroppen på mig när jag läser den.

Det är ju precis det där jag fantiserar om. Men finns det några unga grabbar som intresserar sig för mogna kvinnor. Tycker dom inte bara att det är gamla tanter? Dom vill väl bara ha tjejer i sin egen ålder? Om någon grabb skulle vara intresserad för någon äldre skulle han någonsin våga ta henne i besittning som Fredrik gör?

Jag är 43 år och har ett yrke där jag träffar på många ungdomar. Med de flesta är det förstås en sån där yrkesmässig välvillig kontakt. Men med några blir det något annat.

Det finns några grabbar som har något annat. Under årens lopp har jag träffat på några. Just nu är det en sån i min närhet. Han tittar på mig granskande och avslöjande tycker jag. Som han ville ta tag mig. Det är som om han kunde säga ”ta av dig brallorna så skall jag ge dig smisk”. Turligt nog gör han inte det för då vet jag inte vad som skulle inträffa.

Fast det där är kanske bara vad jag inbillar mig. Finns det några unga grabbar som liksom Fredrik i novellen vill ta en mogen kvinna i besittning?

Undrar En Annan Lotta.


Svar:
Visst Annan Lotta,
finns det unga killar som vill ta en mogen kvinna i besittning. Några har berättat om det. Lusten kan stå till en lärarinna eller någon väninna till mamman. Eller någon de ser i en affär. En kille berättade om att han hadehittat en kom jobbade i en livsmedelsaffär. Henne fantiserade han mycket om. Men hur det skulle bli något mer visste han inte. Vartefter blev han i alla fall modigare på att granska henne. Det kunde hon inte undgå att märka och hon blev påtagligt nervös av det.

En gång råkade han stöta på henne vid hyllorna för mjöl och gryner och sånt. Då fick han en sån där vansinnesimpuls, som han kallar det.Tog ett paket Onkel Bens ris och frågade:"Har Du inget annat ris än det här". Hon blev flammande röd i ansiktet och stammade fram något som "Nä..hur så”. Han lyckades bibehålla fattning och sade: ”Ja, jag skulle vilja ha något som smakar mer".

Nä, det har vi inte, kom det snabbt från henne och så försvann hon iväg in i personalutrymmena

Efter det rodnade hon varje gång han kom in i affären.

När det var påsk tog han ett påskris och gick ut genom den kassa där hon satt. Det var allt han hade köpt och han tog god tid på sig för att räkna upp jämna pengar. Hon försökte att titta åt alla möjliga håll och var hur generad som helst.

Han stannade utanför kassan och fumlade med något. Då såg han att hon stängde sin kassa och försvann inåt affären någonstans.

Ja, så långt lyckades han. Men hur han skulle gå vidare visste han inte. Men visst finns det killar som är intresserade av Dig, Annan Lotta, och andra smiskvilliga mogna kvinnor. Men hur gör man verklighet av detta ömsesidiga intresse?

Har någon något att föreslå?
Undrar Hans
Och säkert ett flertal Lottor och unga killar


Inlägg 16 dec-01:

Till Natursmisk:

Hej.
Det där med natursmisk låter schyst.
Det är så jag känner också.
Men menar ni att man inte ska ha någe bindande
eller hundhalsband eller så där? Alls?
Jag tycker det är fint med en del sånt.

Svara gärna.
Krille K.

Svar:
Ja.Du Krille.
Det finns inte några regler för vad som är Natursmisk eller inte.
Man kan säkert ha läderbrallor och en massa häftiga piskor
och vara natursmiskare för det.
Hundhalsband och lite snören och sånt är säkert bra för många Natursmiskare.
Men vad som skiljer från SM är väl att vi Natursmiskare inte är så förtjusta i olika kors och en massa uppbindnings- och upphängningsanordningar. Vi är inte så intresserade av läder och lack och alldeles insnörda tjejer.

Men visst är det Natursmisk att sätta halsband och koppel på tjejen och ta med henne ut i skogdungen för att låta henne knipsa det ris hon skall få smaka. Hon skall förstås gå med naken rumpa.

Men om grannarna är alltför oförstående så går det ju bra att leda kring henne inomhus istället. Det är väl något sådant Du tänker Dig i Ditt Natursmisk, Krille? Jag har hört en och annan tjej som tycker sånt är härligt hemskt. Har Du också?

Nöjd med svaret?
Undrar
Hans

PS, I videon Potpurris har vi med en del härliga scener med en tjej i hundhalsband. Där hon longeras. Ja, Du vet. så där som man gör med en häst. Låter den löpa runt och man står i mitten och håller i en lina. Fast här är det en snygg tjej i stället. Inte så dumt.


Tillbaka till första brevsidan

Tillbaka till Smått o Gott
Tillbaka till Startsidan