Skåpmat i TV3

Den sanna bilden

Marias brev

Ungt par om programmet

Hans Scheikes brev till Robert Aschberg

Detaljerade bemötanden av programmet

Om Insider 2002

Smisk ... vad är det ???

Ja, vad smisk är vet väl alla. Smäll på stjärten, ris på rumpan eller hur man nu vill se det.

Smisk är sånt där som många människor nästan inte tänker på alls.

För andra är det något mycket konstigt. Ja, nästan perverst. För några är smisk något som man tänker på och talar om med ett litet leende.

Och så finns det de för vilka smisk är något mycket laddat. Som man både dras till och tar avstånd ifrån. Sen har vi dessa som är väldigt fascinerade av smisk. Bara att tänka och fantisera kring det är en stark och genomströmmande upplevelse.

För många av dessa smiskfascinerade stannar det vid att de tänker och fantiserar. Ofta vågar de inte tala om för någon i sin närhet att de har sådana tankar och fantasier.

Och så har vi dessa smiskfascinerade som börjar med att tänka och fantisera för att sen så småningom leva fram sin lust och längtan på riktigt. Och dessa är många fler än vad de helt smiskointresserade tror. Det kan man se bara genom allt som finns om smisk på internat. Slå i sökmaskinen på spanking så får du se.

Dessa som börjar uppleva smisk på riktigt har mycket att välja på. Smisk kan vara en lättsam lek mellan två som tycker om varandra. För vissa ökar smisk dynamiken i deras sexuella möten. Smisk har ju en gammal tradition som ett inslag i uppfostran. Och vissa lever fram det så. Smisk kan vara en högtid, en ritual, ett sätt att leva fram något berikande och vackert tillsamman med den eller de som man känner gemenskap med.

Smisk kan också vara det vi kallar Natursmisk. Ett härligt och varierande inslag i vardagen och livets alla skeden. Och i Natursmisk kan mycket finnas med av det jag nyss nämnde. Olika vid olika tillfällen beroende på de deltagandes inriktning, sinnesstämning, skaparlust vid varje tillfälle.

Ja, sen finns det ju också det smisk man spelar in på film för att inspirera och glädja andra människor. Och det smisket växlar givetvis allt efter vad de medverkande har för intentioner med den film de skapar just då.

Ja, att leva fram smisk inför en videokamera är som sagt för att glädja och inspirera andra. Men det är minst lika mycket till för att glädja och inspirera sig själv. Att leva fram smisk med starka lampor, mikrofoner och en eller flera kameror i sin närhet är något mycket speciellt. Utifrån sett måste man hålla sig inom vissa ramar. De ramar man kommit överens om.

F
ör varje deltagare i filmen ger detta en mycket speciell känsla och upplevelse. Man upplever sin betydelse i sammanhanget på ett annat sätt och man deltar i en gemenskap där alla är lika viktiga för att resultatet skall bli fullödigt.

Och det märkliga är den väldiga glädje som finns under dessa filminspelningar. Den handling man deltar i kan ju vara mycket dramatisk. Det gäller kanske att spela ut sitt krångel och sitt konstrande, sin beslutsamhet, förmågan att tillrättavisa eller vad det nu är som finns med i just denna film.

Sen när ett avsnitt är filmat kommer det där lugnet, den där tillfredställelsen, den där glädjen. Ja, skratten kan vara många. Men de syns inte på filmen. Lät man kameran gå hela tiden skulle många nog bli väldigt förvånade över allt fint som finns mellan de egentliga filmavsnitten.

Nåja, det mesta av det härliga smisket sker bortanför videokamerans intresserade öga. Men vill man ha ytterligare en dimension så låt gärna kameran vara med. Då blir det en extra dimension av tillfredsställelse och glädje.