Vill du veta vad det var som egentligen hände, då för 14 år sedan,
när en "jordbävning" stormade kring Hans Scheike och hans kvinnor.

Läs Jordbävningen av Brita Sylvan!

I förordet, skrivet av en i saken insatt person, sägs:

"Jordbävningen är en bra bok som visar hur förhörsledare, åklagare, tilltalade, domare, journalister, advokater, barnvittnen och alla de oskönjbara krafter som meddföljde jordbävningen, inte talar samma språk och inte förstår varandra. Egentligen handlar den om oss själva i en förljugen, besviken och ångestladdad tillvaro."

Du får följa hela förloppet inifrån de människor som själva var med.


Vi har en restupplaga,
så nu har du chansen att köpa boken för bara en 90 kr
+ porto 30 kr.


Betala in 120 kr på postgiro 11 37 09-0

Livslust Sweden AB
Bågengården 7123
714 21 Kopparberg

Vi skickar boken omgående!