GRAFOLOGI, HANDSTILSANALYS

HANS SCHEIKE har gjort sig känd som ovanligt inkännande och träffsäker i sina analyser. Han har 40 års erfarenhet som grafolog och nästan lika många som terapeut och vägledare för människor i deras utveckling. Hans djupa insikter i det mänskliga, hans humor och originalitet, gör honom till en av vår tids intressantaste grafologer.
För dig som vill öka din självinsikt och arbetar på att förverkliga allt mer av din särart, är handstilsanalysen en god möjlighet att få vägledning. Den erfarne grafologen kan ur handstilen ge ett porträtt av den som skrivit.Handstilsanalysen ger en nyanserad helhetsbild av dig, visar dina tillgånger och hur du bäst kan använda dig av dem. Du får klart för dig var dina hämningar och hinder ligger och hur du kan lösa upp dem.

Genom handstilsanalysen lär du känna sådant inom dig som du kanske anar eller ännu är ganska omedveten om. Du får ett skriftligt utlåtande som handlar om dig själv, i vardagen och livets alla skiftningar. Som handlar om den andliga, sökande delen av dig. Som handlar om dina skapande förmågor. Som handlar om hur du gestaltar dig i kontakten med andra människor, i eros och dynamik. Som handlar om allt detta som är du, under dygnets alla timmar.

En handstilsanalys kostar endast 500 kr.


Betala in 500 kr på postgiro 11 37 09-0 (Livslust Sweden AB)
och skicka in handstilsprov, helst en liten längre text och gärna från olika tillfällen,
samt uppgift om ålder och kön. Du kan också maila till: hans@scheike.se

Blir du nyfiken? Begär gratis prospekt om Grafologi!

Tillbaka till startsidan